Baldertech AS
The home of Balder® Electric Wheelchair

From March 1st 2019, all powered wheechair activities are transferred from Etac to Baldertech

This includes continued uninterrupted production of Balder® wheelchairs, sales and supply of new Balder® chairs and original spare parts, and  a full life cycle service network consisting of our own and authorized 3rd party service technicians.
Are you looking for Baldertech Odoo services? Please visit https://norway.odoo.com

How does this affect the different countries where we operate?


NORGE

UNITED KINGDOM

GERMANY and rest of Europe

BalderTech AS har kjøpt ut forretningsområdet elektriske rullestoler fra Etac, med virkining fra 1. mars 2019.

BalderTech overtar alle ansatte fra Etac, og fortsetter i de de samme lokalene på Hønefoss.

Produktene produseres av de samme menneskene, med det samme utstyret, og med samme spesifikasjon som tidligere.

Etac fortsetter om leverandør overfor Nav, men produktene produseres av BalderTech. Navs hjelpemiddelsentraler bestiller fortsatt nye stoler og reservedeler fra Etac AS i henhold til kjøpsavtalen.

Fra 1. Mars kan nye stoler og reservedeler bestilles fra BalderTech AS. Vi kan nås på telefon 32 11 11 00 eller e-post order@baldertech.com

 BalderTech will, effective from March 1st take over as manufacturer and service provider for powered wheelchairs from Etac and R82UK.

BalderTech will take over the employees, and will still operate from the same location in Basingstoke.

Etac discontinued the sale of Balder powered wheelchairs in the UK in 2015, but during summer 2019, BalderTech will offer new Balder wheelchairs to the UK market again.

Balder wheelchairs has been manufactured for the domestic market in Norway since 1993, and the manufacturing of chairs and spare parts will continue with the same organization, in the same location in Hønefoss, Norway.

If you need spare parts or service, please call Tel. 01256 767181 and we will assist you.

BalderTech will, effective from March 1st take over as manufacturer and service provider for powered wheelchairs from Etac R82 GmbH.

Spare parts for Balder and Etac powered wheelchairs are still manufactured by the same people in the same location in Hønefoss, Norway.

Service in Germany will be handled through dealer agreements with wheelchairs service providers.

Please contact Volaris https://www.volaris-online.de/

Please contact BalderTech’s English speaking support in Norway for assistance.

BalderTech +47 32 11 11 00