Selges Balder i Norge? JA!


Selv om mer enn 50% av våre produkter eksporteres, så er NAV Baldertech's viktigste kunde, både i dag og historisk. Balder var tidligere forhandlet inn på NAVs rammeavtale for leveranser av rullestoler. I dag fokuserer Baldertech på individuelt tilpassede stoler, ikke masseproduserte standardmodeller, og vi passer således ikke inn i NAVs rammeavtaleverk.

For å få en Balder gjennom NAV må det søkes om dispensasjon, og typiske argumenter for en dispensasjonssøknad kan være:
- Har bil og festeanordning for Balder fra før
- Har andre tilpasninger for Balder fra før
- Behov for å komme høyt og lavt 
- Behov for tilte fremover (negativ tilt)
- Stolen skal tilpasses bruk i bil
- Rask og god ståfunksjon
- Raske setefunksjoner
- Minnefunksjon for seteposisjoner
- Ekstra elektriske funksjoner
- Kompakt stol for manøvrering i trange miljøer
- Kunne bli mer selvhjulpen i dagliglivet
- Alt-i-en stol, ikke behov for flere stoler 

Vi tar typisk over der en brukers behov går ut over det man finner i utvalget i rammeavtalene. Dette fordi Balder har helt unike kvaliteter sammenliknet med andre stoler, og mulighetene for spesialtilpassninger er uendelige.

Alle våre stoler og reservedeler til disse, har HMS-nummer i dag, og de er tilgjengelige for alle hjelpemiddelsentraler å bestille.